Sporta preces – Sporta veikals ASNSPORT.LV, basketbola grozi, basketbola bumbas, futbola vārti, sporta inventārs

Atteikuma tiesības un Atgriešana

Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē A.S.N. SIA pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Pircējam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā, vai arī, ja prece ir personalizēta (īpaši izgatavota, apdrukāta prece). Ja pircējs atgriež šādu preci, A.S.N. SIA ir tiesības to nepieņemt.
Izvairieties no produkta izpakošanas, ja vēlaties to atgriezt. Produkta izpakošanas rezultātā izmaksātās naudas summas apmērs var samazināties līdz pat 25-75%.
Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu  +371 27151323, vai arī rakstiet mums uz e-pastu info@asnsport.lv . Preces atgriešanas vieta – jur.adresē Vēju 29, Stūnīši, Olaines novads.

Atteikuma tiesības

Patērētājam atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu, un, ir tiesības atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā:

*no līguma noslēgšanas dienas – ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu

*no preces piegādes dienas – ja pasūtīta prece, un tā nav arī personalizēta, individualizēta

*no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces

*no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām

*no pirmās preces piegādes dienas – ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde

Atteikuma tiesību izmantošana:

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam
 • Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu “atteikuma veidlapu” (pieprasot to nosūtīt uz patērētāja e-pastu) vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu “paziņojumu par atteikumu”
 • “Paziņojumu par atteikumu” patērētājs var nosūtīt pa e-pastu, vai iesniegt personīgi
 • Ja patērētājs piekrīt, “paziņojuma par atteikumu” nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma
 • Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja “paziņojums par atteikumu” ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā
 • Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par “paziņojumu par atteikumu” pieņemšanu
 • Atteikuma veidlapas paraugs MK 255 pielikuma B daļā
 • Svarīgi! Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu (“paziņojuma par atteikumu” nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ “atteikuma paziņošanu” ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus
 • Svarīgi! Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

 • Līgumu izbeigšanās – tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi
 • Piegādātās preces – patērētājs 14 dienu laikā no “paziņojuma par atteikumu” nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces
 • Patērētāja veiktie maksājumi – tirgotājs 14 dienu laikā no “paziņojuma par atteikumu” saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot piegādes izmaksas summu. Patērētāja nauda tiks atgriezta uz to pašu karti vai konta numuru, no kura tika veikts maksājums.
 • Svarīgi! Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai. Gadījumā, ja Patērētājs neizņem nosūtīto preci no pakomāta, pasta nodaļas vai ignorē preces paņemšanu no kurjerdienesta, no tirgotāja noliktavas, Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam par piegādāto, neizņemto, atgriezto tirgotājam preci līdz brīdim, kamēr patērētājs informē par turpmāko rīcību, kas saistīta ar atteikšanos no preces vai preces atkārtotu saņemšanas veidu un patērētājam veicot jaunu apmaksa par atkārtotu piegādi. Atteikuma gadījumā Patērētāja nauda tiks atgriezta uz to pašu karti vai konta numuru, no kura tika veikts maksājums, izņemot piegādes izmaksas summu par veikto piegādi, ja tāda ir bijusi.

Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

 • Tiesības pārbaudīt preci – patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu
 • Patērētāja atbildība – patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas
 • Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

Atteikšanās no pakalpojuma:

 • Patērētājs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma – ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā
  • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu vai prece ir bijusi personalizēta (īpaši izgatavota pircējam, kā piemēram: T-krekli, zeķes vai formas uz kurām veikta pircēja izvēlēta apdruka);
  • pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
 • Patērētājs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta – ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā:
  • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu
  • Svarīgi! Patērētājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu – ja tirgotājs par to ir informējis patērētāju.
Mūsu rekvizīti:

A.S.N. SIA
Reģ.nr. 40103213486
PVN reģ.nr. LV40103213486
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV76PARX0019066300001
Juridiskā adrese: Vēju 29, Stūnīši, Olaines novads, LV-2127
info@asnsport.lv
tālrunis: +371 27151323

X
Sākt čatu
1
Nepieciešama palīdzība?
Scan the code
Sveiki! Vai varam Jums kā palīdzēt?